Protivlomni (alarmni) varnostni sistemi

Rešitve po vaši meri

Tehnično varovanje poslovnih in stanovanjskih objektov dobiva v zadnjih letih vedno večji pomen. Vgradnja protivlomnega (alarmnega) sistema v novo grajene objekte je postala nekaj samoumevnega in nujnega. V primeru, da hišni alarmni sistem še ni vgrajen, so ob izvedbi elektro instalacij običajno pripravljene ustrezne povezave za enostavno naknadno vgradnjo protivlomnega ali video-nadzornega sistema. Zaščita pred vlomilci postaja vedno bolj pomembna in danes najpogostejša,  najbolj razširjena oblika varovanja so protivlomni sistemi.

BLAGOVNE ZNAMKE

V podjetju SORO d.o.o. vgrajujemo opremo več različnih proizvajalcev, kar nam za tehnično varovanje omogoča izvedbo tako zunanje kot notranje zaščite. V prodajnem programu lahko najdete proizvajalce PARADOX, DSC, ELDES, OPTEX, ATSUMI in druge. Izbrani alarmi so uporabniku prijazni, enostavni za uporabo in zelo kakovostni.

KDAJ JE PRAVI TRENUTEK ZA PROTIVLOMNI SISTEM?

Velikokrat prevladuje mnenje, da je čas, ko se začne razmišljati o protivlomnem sistemu, takrat, ko je objekt končan in so vsi izvajalci z deli že končali, kar je velika napaka in povzroča ogromno nepotrebnih stroškov in slabe volje. Željo, da bi imeli protivlomni varnostni sistem, obvezno povejte arhitektu, ki bo pripravljal projekt arhitekture objekta. Ta bo prilagodil in uskladil pozicije posameznih elementov varnostnega sistema in opremo, v sodelovanju s projektantom elektro instalacij pa bo poskrbel, da bodo vsi elementi za tehnično varovanje ustrezno vrisani tudi v projektu elektro instalacij. To vam omogoča pripravo celotnega ožičenja že v fazi izdelave elektro-instalacij objekta, kar je najceneje in najbolj primerno. Vgradnja dodatnih 100 metrov cevi je prava malenkost v primerjavi z vrtanjem, preboji in kasnejšo pripravo instalacije protivlomnega sistema.

KAKO ZASNOVATI PROTIVLOMNI VARNOSTNI SISTEM?

Vsaj objekt, ki ga želimo tehnično varovati, je unikaten – splošnega pravila za število senzorjev in načina varovanja ni. V veliki meri je stopnja zaščite odvisna od stopnje ogroženosti investitorja in arhitekture varovanega objekta. Pred samim načrtovanjem protivlomnega sistema je potrebno poznati namembnost objekta in želje uporabnika, ki bo varnostni sistem dnevno uporabljal. Potrebno je poznati funkcionalnost posameznih prostorov in način uporabe, da lahko zagotovimo kakovostno varovanje objektov. Kako učinkovit bo vaš hišni alarmni sistem, je odvisno od vas in strokovnjaka, ki bo varnostni sistem zasnoval. Najbolj primerno je, da uporabnik skupaj s strokovnjakom na podlagi tlorisa varovanega objekta preuči možnosti in želje ter oblikuje optimalen protivlomni sistem zanj. Zato vsekakor ogromno pomenijo izkušnje in dobro poznavanje delovanja posameznih sistemov in tehnologij, kar v podjetju SORO d.o.o. obvladamo. Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo za vse dodatne informacije in vprašanja glede protivlomnega sistema.  Zahteve za ustrezno postavitev elementov sistema so pogoj za optimalno, učinkovito in zanesljivo delovanje protivlomnega sistema. Žal splošno pravilo o številu senzorjev in njihovi vrsti ali tipu za posamezen objekt ne obstaja, saj je vsak sistem za tehnično varovanje unikaten in zahteva pozornost in pogovor z investitorjem.  Več kot 10 let delovanja na področju tehničnega varovanja nam je prineslo ogromno izkušenj pri reševanju različnih situacij in zahtev. 

KAKO IZBRATI USTREZNO OPREMO?

Vsak protivlomni sistem sestavljajo: senzorji, centrala, tipkovnica, sirena in komunikacijske naprave. Pri izbiri ustreznega hišnega alarmnega sistema je potrebno največ pozornosti posvetiti alarmni centrali, ta je del alarmnega sistema, ki mora zadostiti vašim željam in potrebam varovanja. Zato se ob odločitvi za nakup varnostnega sistema vedno vprašajte:

  • koliko senzorjev bo v sistemu (število senzorjev, ki bodo v sistemu, neposredno vpliva na velikost centrale oz. število področij, ki naj jih alarmna centrala ima)
  • število uporabnikov (smiselno je, da ima vsak uporabnik svoje geslo)
  • število particij (ali naj sistem deluje kot več samostojnih sistemov – zaščita stanovanjskega in poslovnega dela...)
  • način komunikacije ob alarmu (vgrajen komunikator, možnost klica nadzornega centra ali privatne telefonske številke)
  • število tipkovnic (v primeru večjega števila vstopov v objekt mora biti varnostni sistem sposoben krmiliti več tipkovnic)
  • spomin dogodkov (kakšna je zahteva po spominu dogodkov, koliko zadnjih dogodkov naj centrala beleži)
  • razširljivost sistema (ali bo potrebno sistem v prihodnje razširiti, možnost povečevanja števila področij s pomočjo razširitvenih modulov, povečanje števila particij ...

Zahteve za ustrezno postavitev elementov sistema so pogoj za optimalno, učinkovito in zanesljivo delovanje protivlomnega sistema. Splošno pravilo senzorjev in njihovi vrsti ali tipu za posamezen objekt ne obstaja – vsi varnostni sistemi tehničnega varovanja so unikatni in zahtevajo pozornost in pogovor z investitorjem. Izpolnite obrazec za povpraševanje in dobili boste več informacij.

Izpolnite obrazec za povpraševanje in dobili boste več informacij.