Požarno javljanje (protipožarni sistemi) in javljanje plina

Področje protipožarnih sistemov je postalo izjemno pomembno in praktično ni več novogradenj, ki bi se izognile omenjenemu področju z namenom zavarovanja ljudi in imetja. Število sistemov za opozarjanje požara je v porastu (tako v svetu kot v Sloveniji), tehnologije so postale raznovrstne, zahteve naročnikov pa so vedno bolj usmerjene k integraciji, daljinski kontroli in visoki stopnji zaupanja.

Številne študije kažejo, da sistemi za preventivno odkrivanje požarov oziroma sistemi za požarno javljanje znatno zmanjšujejo skupno število mrtvih v požarih. Toliko prej se odkrije požar, toliko večja možnost je, da v požaru ne bo žrtev in prav tako večje materialne škode ter prekinitve poslovnih procesov (seveda ob postavki, da je protipožarni sistem pravilno projektiran in inštaliran). Za pravilno projektiranje protipožarnega sistema je potrebno upoštevati različne kriterije kot so: pogoji za gorenje, potencialni načini razvoja požara, efekt višine in konfiguracija stropa, ventilacija in temperatura prostora ... 

Namen protipožarnih sistemov je torej preventiva in zmanjševanje žrtev, pa tudi zmanjševanje materialne škode, ki jih povzroči požar. Splošni namen protipožarnih sistemov je zaznava požara in opozarjanje pred nastankom materialne škode in človeških žrtev.

Izbira požarnih detektorjev je ključna sestavina uporabne funkcije sistema, je potrebno veliko pozornosti nameniti načela delovanja, področja in omejitev posameznih vrst detektorjev.

Regulativne in normativne osnove:

Vsaka država oziroma pooblaščena organizacija predpisuje norme, ki jih je potrebno upoštevati pri proizvodnji, uporabi in vzdrževanje opreme protipožarnega sistema. Obstajajo norme za vse elemente protipožarne zaščite, a le nekateri se nanašajo na avtomatične detektorje za javljanje požara. Poleg teh pravil oz. standardov pa so tudi pravila v gradbeništvu, ki se nanašajo na požarno zaščito – seveda odvisno od vrste gradnje in njene namembnosti se določajo pogoji, ki morajo izpolnjevati pogoje protipožarnih sistemov.

Izdelki oz. posamezni deli protipožarnega sistema morajo biti testirani in preverjeni za skladnost posameznih norm in obstajajo pooblaščeni laboratoriji za testiranje opreme, ki izdajo potrdilo, da je posamezni izdelek skladen s predvideno normo.

V podjetju SORO d.o.o. vgrajujemo mednarodno priznane in preverjene znamke sistemov za požarno javljanje, INIM.  V Sloveniji področje požarne zaščite predpisuje standard EN 54. 

Izpolnite obrazec za povpraševanje in dobili boste več informacij.